Adatvédelmi tájékoztató

Gigi – Art Korlátolt Felelősségű Társaság / lsd. Impresszum / továbbiakban adatkezelő, köteles a mamakaja.hu honlap oldalát felkereső egyének személyes adatait védeni. Az Adatvédelmi Tájékoztató az oldal látogatói, továbbá a rendelés során megadott személyek személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szólnak. Az Adatvédelmi tájékoztató tartalma leírja, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel és hogyan használhatja azokat.

A megadott személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra!

Amennyiben a szerződésekben az adatkezelés célja módosul, az a szerződésben leírt feltételekkel történik.

Ha a felhasználó nem fogadja el, hogy a rendelés folyamán az adatait megadja, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Az Adatvédelmi tájékoztató figyelembe vette az alábbi szabályokat:

  1. 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”),
  2. 1995 évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről,
  3. 1998 évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások a törvényben leírtak szerint minden igénybe vevője számára biztosítva legyenek, ezzel jogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során.


Utoljára szerkesztve: 2019.09.13.